Przejdź do treści

Szukając Einsteina
Akademia Umysłów Ścisłych

Witamy na stronie

Prezentowany system informatyczny jest elementem produktu finalnego stworzonym w oparciu o podstawę programową w zakresie Chemii, Fizyki i Matematyki, który ma wspomóc nauczycieli w holistycznej identyfikacji zagadnień zbliżonych lub zbieżnych do omawianych przez nich na określonej lekcji w ramach innowacyjnego programu nauczania w projektu i który można powiązać z pokrewnymi przedmiotami określonych w podstawie programowej.
System został wyposażony w funkcję odtwarzania wykładów nagranych w ramach projektu, które dostępne poprzez stronę www projektu stały się produktem bezpośrednim. Wszystkie wykłady są dostępne na stronie beneficjenta, i zostaną włączone do projektu szkół wyższych i zainteresowanych współpracą portali edukacyjnych – w podjętych działaniach chodzi o szerokie rozpowszechnienie nagranych wykładów i systemu informatycznego w bieżącej pracy placówek oświatowych.
 

Nauczyciele wykorzystujący w celach edukacyjnych materiały opracowane w ramach projektu „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”, znajdujące się na niniejszej stronie, jak również nauczyciele zamieszczający na niej materiały edukacyjne, zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)